Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Czas realizacji zamówienia
1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pomocą formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy lub drogą telefoniczną.
 
2. Zamówienia składane drogą elektroniczną.
2.1. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz podanie wszelkich danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym oraz jego wstępną weryfikację (w przypadku konsumentów: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail,  w przypadku klientów będących przedsiębiorcami: dane podmiotu, adres podmiotu,  nr telefonu kontaktowego, NIP).
2.2. Informacja o złożonym zamówieniu jest przesyłana automatycznie pocztą elektroniczną na adres mailowy klienta podany w formularzu zamówienia.
2.3. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą, a klientem następuje w chwili otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt 2.4.
2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres mailowy klienta.
2.5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną na podany adres elektroniczny.
 
3. Zamówienia składane drogą telefoniczną.
3.1. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pomocą numeru telefonu zamieszczonego na stronie Sprzedawcy i podanie niezbędnych danych kontaktowych i identyfikacyjnych.
3.2. Informacja o złożonym zamówieniu i warunkach zamówienia jest niezwłocznie przesyłana na adres mailowy klienta.
3.3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia złożonego zamówienia drogą mailową. W chwili otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje zawarcie umowy.
3.4. Zamówienia niepotwierdzone przez klienta nie będą realizowane.
 
4. Cena podana przy każdym produkcie w chwili złożenia zamówienia przez klienta jest wiążąca. Zmiana ceny produktu po złożeniu zamówienia nie ma wpływu na wysokość zamówienia.
 
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, jego pełną akceptacją oraz z akceptacją zobowiązania do zapłaty wynikającego ze złożonego zamówienia, w szczególności jego wysokości i terminu zapłaty.
 
6. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów w magazynach producentów i wynosi standardowo od 3 do 14 dni roboczych. Okres realizacji zamówienia ulega wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie, o czym Zamawiający jest informowany mailowo, telefonicznie, a także w opisie produktu.
 
7. Zamawiający jest niezwłocznie informowany o braku zamówionego produktu w magazynach producentów. W powyższej sytuacji, Zamawiającemu przysługuje prawo do częściowego odstąpienia od umowy albo prawo do odstąpienia od całej umowy albo Zamawiający może zaakceptować drogą milową wydłużony czas oczekiwania na dostarczenie produktu.
 
8. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli realizacja Zamówienia na warunkach w nim określonych okazałaby się niemożliwa, bądź znacznie utrudniona. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie wymaga uzasadnienia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę Kupującemu nie przysługują względem Sprzedawcy żadne roszczenia. Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl